Aláírásgyűjtés az egyetemért: Eszterházy Petíció!

A mai napon ESZTERHÁZY PETÍCIÓ – Egyetemet Egernek! elnevezéssel közéleti párbeszédet indítunk, hogy a helyi polgárok elmondhassák véleményüket – jelentette be Nyitrai Zsolt, a megyei fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, Eger és térsége országgyűlési képviselője az egri főiskola tanévnyitó ünnepségén.

(TV Eger)

Nyitrai Zsolt, a Miniszterelnökség nevében és Eger városának országgyűlési képviselőjeként köszöntötte a megjelenteket az Eszterházy Károly Főiskola 242. tanévnyitó ünnepségén, majd egy idézettel folytatta:

„Az édesapám mindig azt mondotta, hogy ne bántsátok Jenőt, különösen a fejét ne, az a leggyöngébb része a testének… És van ebben valami kérem: nem a gyorsaság a legfontosabb a tudományos létben. Az elkötelezettség, az érdeklődés, az akarat – valamit igazán megtudni és megérteni.”

Aláírásgyűjtés az egyetemért: Eszterházy Petíció!

Az idézet, amelyet magammal hoztam Wigner Jenő Nobel-díjas fizikusunktól származik és azt mutatja meg, hogy a nagy dolgok a világban nem egyik napról a másikra történnek, hanem egymásra épülve fejlődnek, hoznak létre újat.

Nyitrai Zsolt elmondta: azért vagyok itt, mert jelenlétemmel kívánok rámutatni arra, hogy mennyire fontosnak gondolom a felsőoktatás helyzetét Heves megyében, Egerben, illetve hogy személyesen is támogatom az egyetemmé válás ügyét.

Eger a kultúra, a tudományok, a szellem városa, de tekintsük mindezt európai szemüvegen keresztül!

A francia politikai gondolkodó, Jean Bodin már a 16. században megállapította, az európai bortermelés hagyományos határvidékét: “a szőlő nem terem meg a 49. északi szélesség fölött a hideg miatt”.  Vidékünk a 47. északi szélességi fok miatt egy a maga nemében különleges kereskedelmi határterületen fekszik, ahol a szőlőtermeléssel megjelenik a mesterség, a borfogyasztással pedig a szellem. Mi ez, ha nem az autonómia két alappillére? – tette fel a kérdést.

Mint hangsúlyozta: a borvidéken tapasztalható nemzedékről nemzedékre átörökített közösségi cselekvés, a mesterség és a szellem már magában rejti a szakszerűség teremtő erejét.

Nyitrai Zsolt így folytatta: “Az nem is volt kérdés, hogy a magyarországi felsőoktatás átalakításra szorul. Napirenden volt, de mindenki csak dobálta, mint a forró krumplit. Márpedig nagy és fontos feladat ez, mert az, hogy valami jól vagy rosszul alakul, itt csak évek múltán derül ki, akkor pedig már sokszor késő. Ezért is volt nagy tett, hogy a kormány vállalta az ezzel járó felelősséget, szakmai konfliktusokat, nehézségeket, és döntéseket hozott.”

Hozzátette: a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” címet viseli a kormányzat új stratégiája, amely számunkra komoly lehetőségeket kínál. Az anyag szerint a magyar felsőoktatás színvonalát emelni kell, versenyhelyzetet kell teremteni a felsőoktatási rendszeren belül. A hazai és nemzetközi szinten versenyképes tudást kell adni a hallgatóknak és ehhez meg kell teremteni a feltételrendszert. Mindezt úgy, hogy a mukaerő-piaci és társadalmi elvárásokhoz kell igazítani a képzési struktúrát.

Aláírásgyűjtés az egyetemért: Eszterházy Petíció!

Ennek szellemében kellett nekünk is áttekinteni a Heves megyei lehetőségeket, a kitűzött stratégiai célokat szem előtt tartva javasoltuk a két megyei felsőoktatási intézmény, a gyöngyösi Károly Róbert és az egri Eszterházy Károly Főiskola összeolvadását.

Ez persze, ahogy lenni szokott minden változásnál, nagy vihart kavart, de mára azt gondolom, mindenki belátta, hogy a két intézmény egyesülése a helyes út. Ez az út pedig egy erős tudásközpont létrejöttéhez vezethet Egerben. Az alkalmazott tudományok egyetemének státusza, oktatáspolitikai koncepciója ezt szorgalmazza. Ennek magam is hangot adtam az egri főiskola továbbfejlesztése kapcsán már idén májusban – jelentette ki Nyitrai Zsolt.

A honatya elmondta: egy komoly felsőoktatási intézmény sorsközösségben éli mindennapjait a várossal, a város polgáraival, közösségeivel. Egy magas színvonalú  egyetem nem tudományos elefántcsonttorony, nem egy megközelíthetetlen sziget a városban, egy igazi egyetem közös fejlesztési stratégiát készít és valósít meg a számára otthont adó várossal. Sokat kell még ezen a téren fejlődnünk.

Majd így fogalmazott: ”A hatékonyabb és eredményesebb együttműködés érdekében ezért a következő javaslatokat teszem: jöjjön létre stratégiai együttműködési megállapodás az Eszterházy Károly Főiskola és Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint az egri Eszterházy Károly Főiskola és a Heves Megyei Önkormányzat között még ebben az évben. Alakítson közös gazdasági társaságot vagy intézményt a város és a főiskola, hiszen ha komolyan keressük a megoldást, akkor erre megvannak a jó példák itthon és külföldön egyaránt. Legyenek közös projektjeink!”

“Ez a létrejövő új szervezet, amelyet közösen alapíthatunk és amelyre Eszterházy óta nem volt példa Egerben, számtalan hasznos feladatot láthatna el. Pályázzunk közösen fejlesztési lehetőségekre, közös projektvezetéssel s összehangolt marketing tevékenységgel valósítsuk meg azokat” – tette hozzá.

Nyitrai Zsolt szólt arról is, hogy az egyetemmé válás nem puszta adminisztratív döntés, hanem egy intellektuális előrelépés. Ahol a szakok, a karok egymásra találásával, kapcsolódásával a tudásbázis emelkedhet, a szellem érettsége új szintre léphet.

S ha ez az intellektuális erő, intézmény elszakad az embertől s hatalmi tényezők szolgálatát próbálja becsempészni a maga kis elefántcsonttornyába, akkor elveszti lényegét, létezésének valós okát. Akkor már nem intellektuális erőről, hanem pusztán erőről beszélhetünk, amelyeket pusztán egyéni ambíciók, partikuláris hatalmi érdekek éltetnek. Nem az intézmény jövője, a közösség sorsa. A tanárképzés jelentősége is azért nagy, hogy minél szélesebb alapot biztosítson a társadalomnak, az egyénnek a továbblépésre.

Nyitrai Zsolt beszédében szólt arról is, hogy a Heves megyei felsőoktatás több száz éves múltja, a jelen eredményei, az új felsőoktatási koncepció, – így a főiskolák összeolvadása – a megerősödött portfólió teremtette meg a reális lehetőségét annak, hogy mára arról beszélhetünk: Eger központtal alkalmazott tudományok egyeteme működhet majd.

Az esélyek jók, ám az Országgyűlésnek kell kimondania majd a végső szót. Fontos, hogy addig is minél többen el tudják mondani Egerben és az érintett településeken is a véleményüket, hiszen eddig erre a polgároknak nem volt lehetőségük.

DSC_8686_EKF tanevnyito_2015

Éppen ezért, a mai napon ESZTERHÁZY PETÍCIÓ – Egyetemet Egernek! elnevezéssel közéleti párbeszédet indítunk. Arra kérünk mindenkit, aki támogatja Eszterházy álmát, az személyes kiállásával, aláírásával is tegye ezt meg.

Egy hónap alatt több mint 10 000 polgár aláírását kívánjuk összegyűjteni. A petíciót Orbán Viktor miniszterelnök úrnak adjuk majd át – jelentette be az országgyűlési képviselő.