Új frekvencia-keretszabályok

A kormány döntött a frekvenciák felosztásával kapcsolatos keretszabályokról, amelyek figyelembe veszik, hogy a frekvencia korlátos nemzeti vagyon és ezért a vele való gazdálkodás során a közérdek érvényesítése a legfontosabb szempont. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint a közérdek az, hogy az eddig szabad frekvenciák arányos értékesítésével a kormányzat ösztönözze a beruházásokat, másfelől az, hogy a mobilpiacon minél nagyobb verseny alakuljon ki.

Évtizedes adóssága volt a Magyar Kormánynak, hogy előrelépjen a frekvenciák ügyében. Most ez megtörtént, így végre kiépülhetnek a kapacitások, és Magyarországon is elérhetővé válnak a legmodernebb mobilhálózati megoldások, köztük a leggyorsabb mobilinternet.

Az új frekvencia-keretszabályok lehetővé teszik, hogy Magyarország legeldugottabb térségeiben is kiépülhessen a mobil-szélessáv és terjedjen a távmunka. Az új keretszabályok igazi win-win szituációt eredményeznek, ugyanis a szolgáltatók kapacitást bővíthetnek, az állam az értékesítéssel új bevételekhez jut, nem utolsó sorban a polgárok kegyeit egy erősebb árversenyben fogják a szolgáltatók keresni.

A frekvenciák nemzeti felosztásáról szóló kormányrendelet és a frekvenciasávok felhasználási szabályairól szóló miniszteri rendelet szabályozza az eddig szabad frekvenciák értékesítésére és technikai felhasználására vonatkozó szabályokat. 2011 második felében pedig megindul az eddig ki nem használt frekvenciasávokra vonatkozó eljárás.

A kormányrendelet lehetővé teszi, hogy a 900 MHz-hez tartozó frekvenciatartományok értékesítése során a jelenleg szabad 10,8 MHz-nyi frekvenciablokkból 5 MHz-re olyan szolgáltató licitálhasson, amely eddig nem volt jelen a hazai mobilpiacon. Ha erre az összefüggő frekvenciablokkra nem érkezik az állam számára elfogadható ajánlat, akkor az teljes egészében feloszthatóvá válik a három jelenlegi szolgáltató között. Az értékesítés a tervek szerint árverés útján történhet, mivel nemzetközi példák arról tanúskodnak, hogy ez a mód biztosítja a leginkább a frekvenciavagyon hatékony és a közösség szempontjából előnyös hasznosítását.

Az új szabályozás eredményeként a 900 és az 1800 MHz-en is alkalmazhatóak lesznek az UMTS, az LTE és a WiMAX mobiladat-átviteli szabványok. Ezzel a kormány eleget tesz, sőt a polgárok számára nyújtott szolgáltatások érdekében túlteljesíti az uniós jogharmonizációs kötelezettséget és megteremti a lehetőségét annak, hogy a fogyasztók a jelentősen jobb minőségű újgenerációs szélessávú mobil szolgáltatásokhoz is hozzáférjenek.

A szabályozás a digitális professzionális mozgó rádió rendszerek polgári, nyilvános felhasználásához szükséges feltételeket is biztosítja a 410-430 MHz sávban, így Magyarországon is bevezethető a Civil TETRA. A jövőben helyi, regionális vagy országos szinten is lehetővé válik civil diszpécser-rendszerek létrehozása a belső üzemi kommunikációra felhasználható frekvenciákon.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium szerint az értékesíteni kívánt frekvenciák és a frekvenciadíj-szabályozás összességében minőségi ugrást jelentenek nem csupán a szolgáltatók, hanem a fogyasztók szempontjából is.

A kormány döntése a fogyasztók számára azért is kedvező, mert a verseny fokozódása az árak mérséklődését eredményezi, a tartalomszolgáltatás minőségének javulása, a területi lefedettség növekedése és új technológiák, szolgáltatások megjelenése mellett.