AT&T

American appreciation to the Hungarian EU Presidency in the field of telecoms

[@ 11.03.03.] A bilateral meeting in connection with the Hungarian EU Presidency took place between Zsolt Nyitrai, Chair of the Telecommunications Council, and the delegation of AT&T, America’s leading telecommunications company on Wednesday, in the Ministry of National Development.

Amerikai elismerés a magyar EU-elnökségnek a távközlés területén

[@ 11.03.03.] A magyar EU-elnökség kapcsán kétoldalú találkozó zajlott szerdán a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban az Európai Távközlési Miniszterek Tanácsának elnökségét betöltő dr. Nyitrai Zsolt, és az amerikai távközlési óriás, az AT&T delegációja között.