Fókuszban a spektrumpolitika

[@ 11.01.07.] Az EU intézmények kulcsszereplői szerint megfelelően kialakított frekvenciapolitika szükséges a további távközlési növekedéshez. Dr. Nyitrai Zsolt csütörtökön Neelie Kroesszal, az Európai Bizottság alelnökével, illetve Gunnar Hökmarkkal, az Európai Parlament megbízott jelentéskészítőjével tárgyalt.

Kiemelt EU távközlési témában, a rádióspektrum-politikai program (RSPP) jogalkotási dosszié tárgyában folytatott magas szintű egyeztetést tegnap Budapesten a magyar EU elnökség képviseletében Nyitrai Zsolt, infokommunikációs államtitkár, Neelie Kroes az Európai Bizottság digitális menetrendért felelős alelnöke és Gunnar Hökmark az Európai Parlament rádióspektrum témakörében megbízott jelentéskészítője.

A felek egyetértettek abban, hogy még több frekvenciát kell elérhetővé tenni a szélessáv gyors kiépítésének elősegítése érdekében, kiváltképp a ritkán lakott területeken, továbbá abban, hogy lényeges a spektrum felhasználás átgondolt és koordinált megközelítése a teljes EU szintjén.

A három EU-intézmény képviselője egyeztetett a spektrumprogramról szóló javaslat fő elemeiről és ütemezéséről, és egyetértettek abban, hogy a magyar elnökség ideje alatt jelentős előrehaladást kell elérni. Szoros és konstruktív együttműködésben egy olyan program elfogadását tervezik, amely Európa-szerte megteremti a feltételeket a vezeték nélküli szélessáv és egyéb frekvencia alapú szolgáltatások széleskörű kiépítéséhez és elterjesztéséhez, az európai állampolgárok és vállalkozások érdekeit szem előtt tartva.

„A rádióspektrum az egyik kulcsfontosságú dosszié a magyar elnökség IKT programjában. Minden erőfeszítésemmel azon leszek, hogy közös megállapodást alakíthassunk ki a Tanács, a Parlament és a Bizottság álláspontjai alapján, a szakmai érdekkörök véleményének figyelembevétele mellett. Fontos, hogy megteremthessük a megfelelő egyensúlyt az EU szintű rádióspektrummal kapcsolatos szakpolitikai intézkedések és a tagállami szinten megvalósuló gazdálkodási tevékenységek között annak érdekében, hogy Európa számára biztosítsuk azokat a nélkülözhetetlen eszközöket, melyek segítségével versenybe szállhat a globális távközlési színtéren. „ – hangsúlyozta Nyitrai.

Kroes alelnök hozzáfűzte: „a rádióspektrum-politikai program biztosíthatja, hogy a vezeték nélküli szélessáv legyen a szükséges kiegészítése a vezetékes infrastruktúrának a szélessávú célkitűzéseink teljesítése során. Egyben megteremtheti a spektrum alapú iparágak és szolgáltatások számára azokat a feltételeket, amelyek szükségesek az innovatív technológiák és szolgáltatások bevezetéséhez, ezáltal ösztönözve a társadalom bevonását az internetes világba és támogatva a gazdasági növekedést és Európa versenyképességét. Üdvözlöm, hogy a Parlament és a Tanács Elnöksége felismerte a szakpolitikai program gyors elfogadásának fontosságát, melynek révén mielőbbi előnyök biztosíthatók az európai állampolgároknak.”

„Európának arra kell törekednie, hogy megfelelő kereteket alakítson ki a vezeték nélküli kommunikációs szolgáltatások fenntartható növekedéséhez. Európa konjunktúrája és versenyképessége szempontjából kulcsfontosságú a globális vezető szerep a digitális gazdaságban és meglátásom szerint a spektrum kiemelt jelentőséggel bír a versenyképes egységes piac kialakításában. Az Európai Parlament rádióspektrum témakörben megbízott jelentéskészítői pozíciómban annak érdekében kívánok tenni, hogy Európában a legnagyobb kapacitású és sebességű internet révén ösztönözzük az új szolgáltatásokat, az innovációt és a gazdasági növekedést.” – hangsúlyozta Hökmark.

Háttér

A rádióspektrum óriási gazdasági-, társadalmi- és kulturális értékkel bíró erőforrás, mivel olyan fontos szolgáltatások nyújtásához szükséges, mint pl. a mobilkommunikáció, vezeték nélküli szélessáv, műsorszórás, navigáció, közbiztonság, stb. A rádióspektrum az egyes tagállamok tulajdonát képezi, az azzal történő gazdálkodás azonban szükség szerint koordinált megközelítést igényelhet.

A Bizottság 2010. szeptemberben jogalkotási javaslatot terjesztett elő az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak egy többéves rádióspektrum-politikai jogalkotási program (RSPP) kidolgozásáról, amely kijelöli a közösségi rádióspektrum-használat stratégiai tervezésének és összehangolásának szakmapolitikai irányvonalait és célkitűzéseit. A spektrum-politikai kezdeményezések kulcsfontosságúak az európai Digitális Menetrend és az EU2020 stratégia vonatkozásában is, melyek az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést tűzték ki célul.

Az első RSPP javaslat egy 5 éves időszakra vonatkozó, hatékony rádióspektrum-gazdálkodást előmozdító szakpolitikai program létrehozását célozza, különösen annak érdekében, hogy 2013-ra elegendő frekvencia álljon rendelkezésre a vezeték nélküli szélessávra, egyben támogatva az EU-t abban, hogy az európai digitális menetrendben foglalt kötelezettségvállalásnak megfelelően minden európai lakos 2013-ig alapvető, 2020-ig pedig gyors vagy nagyon gyors szélessávú hozzáféréssel rendelkezzen. A belga elnökség alatt a Tanács elkészített egy előrehaladási jelentést és részletesen is megvitatta a témát 2010. december 3-i ülésén. Az Európai Parlament első körben a 2010. december 9-i ITRE Bizottságon tárgyalt a javaslatról.

További részletes információk az alábbi oldalakon érhetők el:

Bizottsági javaslat:

>>>>

Tanács által készített előrehaladási jelentés:

>>>>

Neelie Kroes, az Európai Bizottság alelnökének,
Gunnar Hökmark, az Európai Parlament képviselőjének és
Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációs államtitkárának közös közleménye