Megújulhat a Berva-völgyi Iparterület

Félmilliárd forintos támogatásra pályázik Felsőtárkány: ebből az összegből fejlesztenék a Berva-völgyi Iparterületet, amely a település gazdasági központja – jelentette ki Nyitrai Zsolt azon a projektismertető és vállalkozói fórumon, amelyet a térség gazdasági szereplői és önkormányzati szakemberei számára tartottak kedden.

TV Eger

Jó úton halad Felsőtárkány vezetése, hiszen összehangolt munkával rajzolódnak ki azok a konkrét elképzelések, amelyek a település fejlődését célozzák. A három pilléren nyugvó terv első részében TOP-os forrásból valósulna meg a Berva-völgyi Iparterület fejlesztése – mondta a fórumon Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Felsőtárkány és térsége országgyűlési képviselője.

Ennek érdekében – folytatta – konzultálva a polgármesterrel lépéseket tettünk a beruházások finanszírozása érdekében azért, hogy ezek az elképzelések megnyugtató módon rendeződjenek és megvalósuljanak a közeljövőben, hiszen tudjuk, milyen fontos szerepet tölt be az ipari park a település életében.

Megújulhat a Berva-völgyi Iparterület

Mint hozzátette, az itteni adók híján nagyon nehezen valósulna meg bármi is Felsőtárkányban, ugyanis a község helyi bevételének 85 százalékát az ipari park adja. Szerepe azért is meghatározó, mert a 40 vállalkozás több mint 600 embernek biztosít munkahelyet. Ezért is lenne nagyon fontos, hogy a fórumon jelenlévő gazdasági szakemberek elmondják véleményüket, észrevételeiket a jövő kapcsán, hogy a reális igények felmérése után kialakuljon a végleges elképzelés, ami 1-2 év múlva valósággá válhat majd.

Nyitrai Zsolt bejelentette, Juhász Attila Simon polgármesterrel egyeztetve az a döntés született, hogy Felsőtárkány a TOP keretében nettó 460 millió forintos pályázatot nyújt be. A projekt két részből áll, egyrészt a Berva-völgyi (360 millió), másrészt a déli iparterület (100 millió) fejlesztése a cél, a pályázat elnyerésére pedig igen jó esélyeink vannak – fejtette ki az országgyűlési képviselő.

A fórum további részében a polgármester részletesen is bemutatta a projekt tartalmát, majd szólt a fejlesztési terv második és harmadik pilléréről, amely sok tekintetben összefonódhat az elsővel a helyi adottságok és szinergiák kihasználása révén.

Így egyebek mellett szó esett az energetikai beruházásokról, a belső villamosenergia hálózat fejlesztéséről, az ivó-, illetve szennyvíz hálózat korszerűsítéséről, a csapadékvíz elvezetéséről, útpályák építéséről és felújításáról, valamint a Berva-völgy középtávú fejlesztési tervéről is.