Komoly előrelépés lehet a jelnyelvi törvény módosítása

Ma Magyarországon közel egymillió embert érint a fogyatékosság ügye. Magyarország Kormányának egyik legfőbb feladata, hogy biztosítsa számukra azt, hogy teljes életet élhessenek – jelentette ki Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott vezérszónoki felszólalásában, a Magyar Országgyűlésben.

ELNÖK: Most a vezérszónoki felszólalásokra kerül sor. Elsőként megadom a szót Nyitrai Zsolt képviselő úrnak, a Fidesz vezérszónokának. Parancsoljon!

NYITRAI ZSOLT (Fidesz): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr! Tisztelt Országgyűlés! A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény módosításának vitájában külön is köszöntöm Kósa Ádám európai parlamenti képviselő urat és Tapolczai Gergely országgyűlési képviselő urat mint előterjesztőt. Kósa Ádám és Tapolczai Gergely történelmet írtak azzal, hogy elsőként szólaltak fel jelnyelven a Magyar Országgyűlésben, illetve az Európai Parlamentben.

Tisztelt Országgyűlés! Ma van a nemzeti összetartozás napja, és ez nemcsak a határon túli magyarokkal, nemzettársainkkal jelenti az összetartozást, hanem a fogyatékossággal élő honfitársainkkal is.

Ma Magyarországon közel egymillió embert érint a fogyatékosság ügye. Magyarország Kormányának egyik legfőbb feladata, hogy biztosítsa számukra azt, hogy teljes életet élhessenek. Az érdekképviseleti szervezetekkel közösen azon dolgozunk, hogy fogyatékos honfitársaink mindennapi speciális szükségletei minél inkább biztosítottak legyenek, legyen szó oktatásról, munkaerőpiacról van éppen egészségügyről.

Felfogásunk szerint a fogyatékossággal élő emberek nem jótékonykodásra vagy segítségre szoruló személyek, hanem egyenértékű és egyenrangú tagjai társadalmunknak. Magyarország az elmúlt években jelentős jogalkotási lépéseket tett a fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása, önálló életvitelének és társadalmi integrációjának elősegítése érdekében. Ennek fontos pilléreként a magyar Országgyűlés 2015-ben elfogadta a tízéves országos fogyatékosságügyi programot, amelynek fő alapelvei a következők: megelőzés, önrendelkezés, teljes és hatékony társadalmi részvétel. Köszönjük a fogyatékosügyi szervezetekben dolgozóknak, hogy munkájukkal az országos fogyatékosügyi programot támogatják, annak előrehaladását, megvalósulását segítik.

Magyarország Kormányának stratégiai partnerei a fogyatékosügyi szervezetek, költségvetési támogatásuk 2010 óta folyamatosan nő.

A kormánynak az is fontos célja, hogy minél több megváltozott munkaképességű honfitársunk tudjon elhelyezkedni a munkaerőpiacon. Ennek érdekében 2014 óta törvényben biztosítjuk, hogy a fogyatékossági támogatás összege rendszeresen növekedjen. A munkáltatók egyszerűen érvényesíthetik a megváltozott munkaképességű dolgozóik után járó adókedvezményt. 2018-ban mintegy 9 ezer munkáltató vette igénybe ezt a kedvezményt 38 ezer fő után, 2019-re már több mint 45 ezer munkavállalóra vették igénybe a munkáltatók ezt a fajta támogatást.

Azok számára, akik nem tudnak piaci szereplőknél elhelyezkedni, úgynevezett védett munkahelyeket hoztunk létre, ők itt dolgozhatnak. A legnagyobb ilyen vállalatok a Kézmű, az ERFO, a Főkefe, ahol több mint 7500 megváltozott munkaképességű ember dolgozik. Köszönjük a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató munkahelyeknek, hogy fogyatékossággal élő honfitársainknak munkát, megélhetést biztosítanak, valamint köszönjük a megváltozott munkaképességű munkavállalóknak a megbízható, minőségi munkáját.

Tisztelt Országgyűlés! Szintén az esélyegyenlőség jegyében született 2017-ben megállapodás Magyarország Kormánya és a nagy érdekvédelmi szervezetek között az akadálymentes állami és önkormányzati rendezvényeket illetően. A megállapodásnak köszönhetően a mozgáskorlátozott, érzékszervi és értelmi fogyatékossággal élő emberek könnyebben vehetnek részt állami megemlékezésen és kiemelt emléknapokon, mint amilyen ez a mai is egyébként. A siket és jelnyelvhasználó nagyothalló résztvevők számára minden esetben jelnyelvi tolmácsolással tesszük akadálymentessé a rendezvényeket.

Magyarország Kormánya támogatja a parasportolókat is. A 2016. évi sporttörvény-módosításnak köszönhetően kedvezőbb helyzetbe került a fogyatékos emberek sportja, és fontossá, fontosabbá vált mind a szakmai, mind az anyagi támogatásuk. Ötpárti egyetértéssel a magyar Országgyűlés 2017 decemberében a magyar parasport napjáról és a magyar siketsport napjáról is döntött. A hét elején, június 2-án, kedden, a magyar siketsport napján hazánk siket sportolóit köszönthettük.

Tisztelt Országgyűlés! Az elmúlt években Magyarország Kormánya és az érdekvédelmi szervezetek között zajló munka eredményeképpen példaértékű együttműködés jött létre. Ennek köszönhetően évről évre sikerül lebontani a fogyatékos emberek körül lévő akadályokat, beleértve a siketvak és hallássérült embereket is. A társadalmi integráció megvalósítása érdekében Magyarország Kormánya létrehozta azt az Európában is egyedülállónak mondható modellt, amely ingyenes tolmácsszolgáltatás keretein belül országszerte 2300-2400 siket és nagyothalló honfitársunknak nyújt folyamatosan segítséget. A 2017-ben elfogadott fogyatékosságügyi ENSZ-egyezmény számos pontja érinti a jelnyelvet, többek között, hogy a részes államok elismerik és elősegítik a jelnyelv használatát, támogatják a hallássérült közösség nyelvi identitását, valamint, hogy a fogyatékossággal élő személyek másokkal azonos alapon jogosultak sajátos kulturális és nyelvi identitásuk elismerésére és támogatására, beleértve a jelnyelvet és a siketkultúrát.

Tisztelt Országgyűlés! Magyarország Alaptörvénye 2011 óta rögzíti a magyar jelnyelv védelmét, illetve azt, hogy a magyar kultúra részének tekinti. 2009-ben az Országgyűlés ellenszavazat nélkül fogadta el a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvényt. További feladatok megoldását tűztük ki célul ezen a területen. Egyeztetve Fülöp Attila államtitkár úrral, az Emberi Erőforrások Minisztériuma munkatársaival, a frakció munkatársaival, Kósa Ádám képviselő úrral, Tapolczai Gergely képviselőtársammal azért dolgozunk, hogy a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló törvény módosítása kapcsán a fogyatékos emberek egyenlő eséllyel tudjanak bekapcsolódni a társadalom életébe, és így minél nagyobb számban tudjanak piacképes képzettséget, és tudásukhoz mérten megfelelő munkát végezni.

A 2009-es törvény, amellett, hogy önálló nyelvként határozta meg a jelnyelvet, kötelező állami feladattá nyilvánította a hallássérült és siketvak személyek számára a térítésmentes jelnyelvitolmács-szolgáltatást. Ez a tartalmas jelnyelvi szabályozás nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő volt, azonban a megalkotása óta eltelt több mint tíz év számos újítás lehetőségét hordozza, s megítélésünk szerint ezért is mindenképpen indokolt és szükséges ennek a jogszabálynak a módosítása.

Többen említették már, hogy a módosítás lényeges elemei közül az egyik a magyar jelnyelvből tett nyelvvizsga állami elismerése. Mivel a magyar nyelv és a magyar jelnyelv két különböző önálló természetes nyelv, ezért kezdeményeztük a jelnyelvi nyelvvizsgák európai szintű állami elismerését. Hazánk ezzel úttörőként, elsőként ismerné el a jelnyelvi nyelvvizsgát állami nyelvvizsgaként. Módosításra került a jelnyelvi tolmácsolás költségének elszámolása, mivel a siketvak személyek esetében indokolt volt a térítésmentes jelnyelvitolmács-szolgáltatás igénybevételéhez szükséges jogosultsági feltétlek kiegészítése, módosítása.

Tisztelt Országgyűlés! Szintén meghatározásra kerültek a jelnyelv oktatására vonatkozó képesítési előírások. Rögzítésre került, hogy a magyar jelnyelvet a hallássérültek gyógypedagógiája szakos személyek oktathatják, mivel Magyarországon még nem biztosítottak a jelnyelv szakoktatásának feltételei, és jelenleg nincs jelnyelv szakon végzett pedagógus. Ennek következtében a siket gyerekeket a közintézményekben nem anyanyelvi jelelők oktatják akkor sem, ha pedagógusdiplomával rendelkeznek. A szabályozásnak az tehát a célja, hogy a magyar jelnyelvet a siket gyermekek lehetőség szerint olyan anyanyelvi jelnyelvhasználó személy közreműködésével sajátíthassák el, akik rendelkeznek ilyen szakirányú végzettséggel.

Tisztelt Képviselőtársaim! A törvénymódosítás indokolttá vált részben az elmúlt tíz év tapasztalatai miatt, részben pedig a hallássérült és jelnyelvhasználók minél magasabb színvonalon történő oktatása érdekében. A javaslat szakmai alapokon nyugszik és előremutató, örülök, hogy idáig sikerült eljutnunk. A törvénymódosítás elfogadásával komoly előrelépést tehetünk annak érdekében, hogy fogyatékos és ép embertársaink egyaránt megtalálják helyüket hazánkban, ezért kérem tisztelt képviselőtársaimat, hogy szavazatukkal támogassák ezt az előterjesztést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.