Kárpótlás Egernek – még idén a városé lehet a honvédségi épületegyüttes

Habis László a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot interpellálta annak érdekében, hogy válaszokat kapjon a volt egri honvédségi ingatlanok ügyében. Nyitrai Zsolt, az NFM államtitkára úgy tájékoztatott, még ebben az évben javasolhatja a Nemzeti Vagyonkezelő a kormánynak a tulajdonátadás megkezdését.

Habis László fölszólalásában ismertette az ingatlan eddigi történetét. Az egri helyőrség megszüntetésével felszabadultak az egri 3827/1 és a 382713 hrsz-ú konyha és gyengélkedő, illetve sportpálya ingatlanok, amelyek a Magyar Állam tulajdonában és a Honvédelmi Minisztérium vagyonkezelésében vannak. A helyőrség áthelyezésével sok egri munkahely szűnt meg, ezért Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a várost ért károk enyhítésére – 2007. áprilisában – kérelmezte a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól a felszabadult ingatlanok egy részének ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését, önkormányzati feladatellátás elősegítése céljából. A „konyha és gyengélkedő” elnevezésű ingatlant diákétkeztetés keretében központi konyha működtetésére, szociális és gyermekjóléti alapellátási feladatok céljára, míg a „sportpálya” elnevezésű ingatlant sport- és szabadidős tevékenységek szélesebb körű biztosítására, sportfejlesztési feladatok ellátására kívánja hasznosítani a város – imertette az ingatlanhasznosítási terveket Habis László.

Nyitrai Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára válaszának elején fölidézte, hogy Eger és a magyar állam között 2007 óta folynak az egyeztetések, de azok eddig nem vezettek eredményre. Most azonban már reális esély mutatkozik arra, hogy ingyenes tulajdonbavétellel Eger városáé lehet a volt honvédségi ingatlan – fogalmazott Nyitrai Zsolt.

Nyitrai Zsolt elmondta, az értékbecslési folyamat már elindult, az egykori honvédségi ingatlanegyüttes forgalmi értékének fölmérése folyamatban van. A hiánytalan értékbecslést követően az MNV Zrt. Igazgatósága legkorábban 2011. júniusában hagyhatja jóvá, majd ezt követően javasolhatja az ingyenes tulajdonba történő átadásról szóló kormánydöntés meghozatalát.

Habis László, Eger polgármestere megköszönte a választ, majd hangot adott annak, hogy “abban bízunk, szeptember 20-án, ami hagyományosan Eger város ünnepe, már bejelenthetjük az egrieknek azt, hogy a volt honvédségi ingatlanok az önkormányzat tulajdonába kerültek, és onnantól Eger vagyonát gyarapítják” – adott hangot bizakodásának Habis László.